Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ได้นำเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชน ไปศึกษาดูงานหมู่บ้านเชิงนิเวศ (Eco village)
» ขอเชิญร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้ สนับสนุนสินค้าโครงการหารายได้เพื่อการกุศลสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ “ดร.น้ำจิต”