Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ยโสธรกำหนดจัดกิจกรรม D-day รณรงค์ออกเสียงประชามติ “เคาะประตูบ้าน ทุกครัวเรือน” ทั้งจังหวัด รวม 163,888 หลังคาเรือน
» รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ "ภูมิปัญญาสร้างชาติ วิทยาศาสตร์สร้างไทย"