Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
» นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์