Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» การประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
» ตร.นราธิวาสแจงใช้วิธีทางนิติวิทยศาสตร์แร่งติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบ เพื่อป้องกันพยาน ขณะที่ผู้ว่านราย้ำแนวทางนิติรัฐในการทำงานควบคู่ด้วย