Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» กลุ่มเกษตรกรรักน้ำลุ่มน้ำภาค ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก รวมกลุ่มกันหันมาปลูกสตอเบอรี่ และองุ่น แบบเศรษฐกิจพอเพียง แทนการปลูกข้าวและ ข้าวโพด  สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำและคุ้มค่ากว่า
» สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ขับเคลื่อนนโยบายสร้างความเข้มแข็งแก่ราษฎรในพื้นที่โครงการรักษ์น้ำฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนาอาชีพด้วยวิธีการสหกรณ์