ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
จังหวัดชัยนาทเปิดศูนย์สอนการปลูกเห็ดฟางให้ชาวบ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

Default Image

วันนี้ ( 15 ส.ค.2556) เวลา 14.00 น. นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพาะเห็ดเพื่อชีวิต” ณ บ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดยโครงการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ชาวได้เรียนรู้ถึงวิธีการปลูกเห็ดฟาง เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน โดยมีการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเองบ้านเนินขาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานที่ปลอดสารพิษ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ การผลิตทางการเกษตรสู่ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรและผู้ที่สนใจที่เข้าศึกษาดูงาน โดยผู้มีเข้าอบรมทั้งสิ้น 50 คน ใช้ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน คือ วันที่ 15-21 สิงหาคม 2556 โดยมีวิทยากรให้ความรู้ คือนายชูชาติ สุขเกษม ครูชำนาญการ และนางสาวเกศสุดา แตงโพธิ์ เจ้าหน้าที่ประจำงานฟาร์มเห็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท

 นำเสนอโดย  ทินกร เพชรดี
 เมื่อ  15 สิงหาคม 2556 19:26
 จำนวนผู้เข้าชม  17

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดลพบุรี จัดงาน "มหัศจรรย์ทุ่งทานตะวันแห่งเทือกเขาจีนแล" ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558
» เรือนจำมหาสารคาม อบรมธรรมปฏิบัติแก่ผู้ต้องขัง