Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เชิญชวนประชาชนทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และทำความดี Big Cleaning Day ถวายความดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคมนี้
» จังหวัดปราจีนบุรีประชุมแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศไทย ภายใต้กลไกประหยัด ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล