ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
กรมอนามัยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 12 จัดงานมหกรรมสตรีไทยสุขภาพดีเทิดไท้ราชินี 7 จังหวัดชายแดนใต้ ที่จังหวัดตรัง

Default Image

ที่ศูนย์การค้าโรบินสัน อ.เมืองตรัง นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสตรีไทยสุขภาพดีเทิดไท้ราชินี ในโครงการมหกรรมสตรีไทยสุขภาพดีเทิดไท้ราชินี พร้อมมอบโล่ยอดสตรีไทยใส่ใจสุขภาพ และสตรีบุคคลต้นแบบแห่งยอดสตรีไทย 7 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2556 โดยมี นายแพทย์บุญยง รุจิราวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นายชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ตรัง ร่วมให้การต้อนรับ

          กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 12  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 และเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 12 จัดงานมหกรรมสตรีไทยสุขภาพดีเทิดไท้ราชินี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ น้อมนำให้คนไทยร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสในวันแม่แห่งชาติ รวมถึงเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับสตรีไทยอายุ 30-70 ปี ปัจจุบันพบว่า หญิงไทยป่วย 5 โรคเรื้อรังคือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หลอดเลือดในสมองและโรคมะเร็ง ทำให้แต่ละปีมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกว่า 1 แสนล้านบาท ดังนั้นการให้ความรู้การอบรมให้เข้าใจโรคพร้อมกับมีการตรวจคัดกรองจะช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคร้ายนี้ได้ จะทำให้ในอนาคตประชากรสตรีของประเทศมีสุขภาพที่แข็งแรงลดการเจ็บป่วย นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ถนนเส้นทางสร้างสุขภาพตามรอยพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ กิจกรรมการสร้างสุขภาพ 3 อ.(ออกกำลังกาย อาหาร อารมณ์) คัดกรองค้นหาความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และมะเร็งเต้านม


 นำเสนอโดย  ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์
 เมื่อ  11 สิงหาคม 2556 19:30
 จำนวนผู้เข้าชม  9

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» โยธาฯมหาสารคาม ออกประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดทำผังเมืองรวม
» คณะกรรมการประเมิน TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ