ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา เปิดรับสมัครคนงานไปทำงานประเทศไต้หวัน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2556


นายไพรัชต์ ศิริพันธ์ จัดหางานจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานประกาศรับสมัครคนหางานไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน บริษัท Tripod Technology Corporation จำกัด และบริษัท Victory Circuit จำกัด จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 โดยผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ เพศชาย อายุ20-35 ปี ส่วนสูง160-175 เซนติเมตร เพศหญิง อายุ 20-30 ปี ส่วนสูง 150-165 เซนติเมตร มีวุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 

จัดหางานจังหวัดยะลา กล่าวต่อว่า นายจ้างจะเป็นผู้มาคัดเลือกโดยการทดสอบและสัมภาษณ์ ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 ผู้ใดที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 073-3626146 และสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ขั้น 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ในวัน เวลา ราชการ

…………………………………………..

นางสาว มูรณี มูซอ นักศึกษา มรย. ข่าว

 นำเสนอโดย  ธัญพร น้อยเสงี่ยม
 เมื่อ  06 สิงหาคม 2556 16:03
 จำนวนผู้เข้าชม  3

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นต้อนรับคณะผู้แทนภาครัฐและนักธุรกิจมณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน
» ทุกภาคส่วนในจังหวัดมหาสารคาม ระดมความเห็น “เปิดประชาคมอาเซียน ปี 58 ไทยได้หรือเสีย”