Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
» จังหวัดลำพูน ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ รอยพระพุทธบาทและรอยตากผ้า ประจำปี 2559