ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
จังหวัดนครราชสีมา จัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด พลังสตรีไทย พลังพัฒนาประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Default Image

จังหวัดนครราชสีมา จัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด พลังสตรีไทย พลังพัฒนาประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันนี้(1 สค 56) เวลา 10.30 น ที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว รัชกาลที่ 9ค่าสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานนำเหล่าสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมากว่า 400 คน กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2556 ภายใต้แนวความคิด พลังสตรีไทย พลังพัฒนาประเทศ  ทั้งนี้การจัดงานวันสตรีไทย จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และให้สังคม ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสามารถของสตรีไทยในด้านต่างๆ โดยภายหลังจากพิธีเปิดงานนางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการการดำเนินงานของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องชมการสาธิตอาชีพ(ผ้าป่าอาชีพ) จำนวน 14 อาชีพ  และนิทรรศการการเผยแพร่งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตลอดจนนิทรรศการด้านการพัฒนาสตรีไทยในด้านต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไผ่สีทอง จำนวน 10 กอ ตามโครงการ ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชชินี และปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำ จำนวน 2,000 ตัว เพื่อเทิดพระเกียรติ อีกด้วย

ด้านนางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า วันสตรีไทย ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของสตรีไทยทุกคน โดยเฉพาะสตรีชาวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะเปิดโอกาสให้สตรี ได้แสดงความรู้ ความสามารถ และได้แสดงผลงานที่เกิดจากภูมิปัญญา อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสตรีไทย รวมถึงบทบาทของสตรีในด้านต่างๆ ให้ก้าวไปในแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ

 


 นำเสนอโดย  กษิดิศ บวกขุนทด
 เมื่อ  01 สิงหาคม 2556 12:18
 จำนวนผู้เข้าชม  1

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» งานประเพณีบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจักรสานพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
» สมุทรปราการจัด มหกรรมคืนความสุขแรงงาน ASEAN สัมพันธ์