ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
กิจกรรม“ ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง”จ.มหาสารคาม ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จย่า

Default Image

จ.มหาสารคามจัดกิจกรรม“ ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 

ที่หอประชุมโรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม โดยโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์“ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม

ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์“ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” ประกอบด้วย การสอนแปรงฟัน โดยทีมทันตแพทย์และทันตาภิบาล จากโรงพยาบาลมหาสารคาม การแจกเม็ดสีย้อมเคี้ยวหลังแปรงฟัน เพื่อให้นักเรียนสามารถตรวจฟันด้วยตนเอง และแปรงฟันซ้ำให้สะอาด

นพ.ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขได้เน้นเรื่องการดูแลส่งเสริมป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของคนในวัยต่างๆ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กและเยาวชน โดยได้วางรากฐานเรื่องสุขภาพและสุขภาพช่องปากแก่เด็กวัยเรียนพร้อมกับการสอดแทรกความรู้เรื่องการแปรงฟันที่ถูวิธี ในรูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กๆนั้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักว่า เรื่องของทันตสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ ต้องดูแลรักษาฟันและช่องปากของตนเอง ก็จะทำให้ปัญหาสุขภาพในช่องปากของเด็กลดน้อยลงและนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีด้วย

…….ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว


 นำเสนอโดย  ชนกพร โพธิสาร
 เมื่อ  26 กรกฎาคม 2556 09:26
 จำนวนผู้เข้าชม  10

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปิดงาน "ฟิวเจอร์พาร์ค สานต่องานพ่อสร้าง"
» เมืองไทยประกันชีวิตมอบสื่อช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสวนนกชัยนาท