ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ฝึกอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน ในการทำเครื่องแกงและน้ำพริกที่ใช้ในการปรุงอาหารหลากหลายชนิด ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ

Default Image


วันนี้(24ก.ค.56) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง  ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา  สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง จัดฝึกพัฒนาทักษะการประกอบเครื่องแกงและน้ำพริก  ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านในตำบลรำแดง 

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ว่างงาน หรือผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือผู้ที่เดือดร้อนเรื่องอาชีพเป็นการชั่วคราว ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ  โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล คัดเลือกกลุ่มสตรีแม่บ้าน จาก ต.รำแดง อ.สิงหนคร  จำนวน  20 คน ฝึกการทำเครื่องแกง  5  ชนิด น้ำพริก 5 ชนิด ประกอบด้วย เครื่องแกงเขียวหวาน  เครื่องแกงมัดสมัน  เครื่องแกงพะแนง เครื่องแกงเผ็ดและเครื่องแกงคั่ว  น้ำพริกปลาทูทอด น้ำพริกสวรรค์ น้ำพริกนรก น้ำพริกเผา และน้ำพริกหนุ่ม  โดยทุกคนจะปฏิบัติจริงตามสูตรและเมื่อผ่านการฝึกไปแล้ว สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ ได้ทันที เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการทำเครื่องแกงและน้ำพริก สามารถปลูกเองและจัดหาในพื้นที่ได้

            สำหรับในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2  โดยรุ่นแรกได้ทำการฝึกอบรมที่ ต. เขาแดง อ.สะบ้าย้อย เป็นการฝึกทำขนม  ในปีนี้จะมีการฝึกทั้งหมด 25 รุ่นๆละ20 คน โดยฝึกต่างสาขาอาชีพกันไป ทั้ง 16 อำเภอโดยผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมได้

            นายอุดม  ทักขระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร เปิดเผยว่า วันนี้กลุ่มแม่บ้านมาฝึกทักษะเกี่ยวกับการทำเครื่องแกงหลายประเภท และเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรับประทานอาหาร ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี โดยเฉพาะวัตถุดิบที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องแกง เราสามารถที่จะปลูกหรือจัดหาในพื้นที่ของเราได้ คือ นอกจากเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านของต.รำแดงได้มีทักษะอาชีพเพิ่มขึ้นแล้ว  ยังเป็นการเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรมาทำการปลูกพืชผักที่ใช้ในการปรุงเครื่องแกงอีกด้วย และทำเป็นอาชีพเสริมได้เป็นอย่างดี...

                                                                                            สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา 240756

@import url(http://contentcenter.prd.go.th/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);@import url(/admin/cuteeditor.css);

 นำเสนอโดย  สุธิดา พฤกษ์อุดม
 เมื่อ  24 กรกฎาคม 2556 09:49
 จำนวนผู้เข้าชม  7

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จ.กาฬสินธุ์จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (IOC)
» การไฟฟ้าโคราช ประกาศเตือน ระวังแก๊งค์มิจฉาชีพอ้างเป็นพนักงาน การไฟฟ้า หลอกเก็บค่าไฟ ยัน การไฟฟ้าไม่มีการส่ง จนท.ไปเก็บค่าไฟนอกสถานที่