Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» พุทธศาสนิกชน ชาวลำพูน ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาส ครบ 2 ปี แห่ง การ สิ้นพระชนม์ ของพระองค์
» นักท่องเที่ยว และ ผู้สนใจ ร่วมเดินทาง ท่องเที่ยว ไปกับ ขบวนรถไฟ แอ่วเมืองเหนือ ( เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง )