ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส. สัมมนาบทบาทการพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ในจังหวัดมหาสารคาม

Default Image

คณะ สาธารณสุขศาสตร์ มมส. จัดสัมมนาบทบาทคณะสาธารณสุขศาสตร์กับการพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ในจังหวัด มหาสารคาม เนื่องในวาระงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ร่วมกับสํานักงานเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามและสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมสัมมนาบทบาทคณะสาธารณสุขศาสตร์กับการพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ใน จังหวัดมหาสารคาม เนื่องในวาระงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยมีพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม กล่าวสัมโมธนียคาถา และมีนายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

รศ.ดร.ศุภชัย. สมับปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นการเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการใน การดูแลสุขภาพและการเผยแพร่ธรรมะของพระสงฆ์ในจังหวัดมหาสารคามเนื่องในโอกาส ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้สถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มาครบรอบหนึ่งทศวรรษ ซึ่งมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรพันเอก นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา จากมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน มีพระสังฆาธิการภายในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนกว่า 1000 รูป

..............ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว


 นำเสนอโดย  ชนกพร โพธิสาร
 เมื่อ  17 กรกฎาคม 2556 14:52
 จำนวนผู้เข้าชม  2

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๘
» ผู้ว่าฯ ลำพูน นำพุทธศาสนิกชนจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระสงฆ์109 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา