ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแผนพัฒนาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี

Default Image

นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเทียวและกีฬา ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแผนพัฒนาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี

     วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเทียวและกีฬา ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ 

      จากนโยบายรัฐบาลในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวน 2 ล้านล้านบาทภายในปี 2558 จังหวัดชลบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำรายได้มาสู่ประชาชนในท้องถิ่นมากมาย จากตัวเลขนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุจำนวน 153 คน จังหวัดชลบุรีเห็นความสำคัญของการดูแลการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว และที่พักอาศัย เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้น ย้อมเกิดการสูญเสียในเรื่องชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี และประเทศไทย

     นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จากเหตุการณ์อุบัติเหตุเรือสปีดโบ๊ทโดยสารนักท่องเที่ยวชนกันที่เกาะล้าน และเหตุการณ์ที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ว่ายน้ำอยู่บริเวณชายหาดนาจอมเทียนถูกใบพัดเรือที่แล่นเข้ามาได้รับบาดเจ็บที่คอ และเสียชีวิตลงในระหว่างนำส่งโรงพยาบาล สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคพัทยาได้งดให้เรือชั่วคราวทั้ง 2 ลำ ยึดประกาศนียบัตรนายท้ายเรือผู้ควบคุมเรือ ซึ่งได้กำหนดแนวทางในการป้องกันให้กับซับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานทุกอย่างในเรื่องเดินเรือ เช่น มาตรฐานของเรือ เสื้อชูชีพ นายท้ายเรือ รวมทั้งเส้นทางการเดินเรือ และแนวทางการให้ความช่วยเหลือต้องรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

      จังหวัดชลบุรี ได้จัดทำแผนบูรณาการการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผชิญเหตุช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุร้ายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลให้ความช่วยเหลือหลังจากนักท่องเที่ยวปะสบเหตุร้ายให้ได้รับการเยี่ยวยาอย่างรวดเร็วและเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เป็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดชลบุรี และภาพรวมของประเทศอีกด้วย

     นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าต่อไปอีกว่า นอกจากนี้จังหวัดชลบุรี ร่วมกรมเจ้าท่า ได้จัดทำแผนการจัดระเบียบพื้นที่ และการคมนาคมทางน้ำบริเวณอ่าวพัทยา – เกาะล้าน โดยกำหนขอบเขตการใช้พื้นที่ทางน้ำให้ชัดเจน ได้แก่ การวางทุ่นเพื่อกำหนดเขตว่ายน้ำหรือเขตเล่นกีฬาทางน้ำเป็นการเฉพาะ เพื่อจำกัดและป้องกันมิให้เรือเดินทางเจ้าไปในพื้นที่เล่นกีฬาทางน้ำและนันทนาการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งการวางทุ่นเครื่องหมายจำกัดความเร็วเรือ และได้สนับสนุนให้มีโครงการติดตั้งอุปกรณ์ GPS สำหรับเรือโดยสารสาธารณะ เพื่อช่วยให้การบังคับใช้มาตรการควบคุมความเร็วในกาเดินเรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถใช้ตรวจสอบตำแหน่งเรือได้ในกรณีเกิดเหตุสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีต่อไป

      นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเทียวและกีฬา กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อนำข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว และเสนองบประมาณให้กับจังหวัด และท้องถิ่นเพื่อนำพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ     


 นำเสนอโดย  ปริญญา เทศสวัสดิ์
 เมื่อ  15 กรกฎาคม 2556 13:06
 จำนวนผู้เข้าชม  2

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ ๓ อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาสยังมีความน่าเป็นห่วง ขณะที่อุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน ๒๐-๒๔ ธันวาคมนี้ จะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
» ผู้ว่าฯ สตูล แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังสถานการณ์อุทกภัยฉับพลัน ช่วง 3 - 4 วันนี้ หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง