ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
สรุปผลการตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่า ตามโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว จังหวัดสมุทรสงคราม


 

          นายปิยะ พรหมสถิต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ร่วมกับสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ปละกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ร้านรับซื้อของเก่ามีระบบการจัดการร้านที่ดี และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน ร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวลงพื้นที่ตรวจประเมินและให้คำแนะนำในการปรับปรุงร้าน นั้น สรุปผลการประเมินร้านรับซื้อของเก่าทั้ง 13 ร้าน มีร้านที่ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ       “ดีเยี่ยม” 2 ร้าน ได้แก่ บริษัท สมานทองพาณิชย์ จำกัด สาขา 2 และ ร้าน อ้อย จิรวัฒนากิตติ ระดับ ผ่านเกณฑ์ “พื้นฐาน” 1 ร้าน ได้แก่ บริษัท สมานทองพาณิชย์ จำกัด สาขา 1 ระดับ “ต้องปรับปรุง” 7 ร้าน และไม่มีผลประเมิน 3 ร้านเนื่องจากผู้ประกอบการร้านไม่อยู่ขณะเข้าตรวจประเมิน 2 ร้าน และกำลังขนย้ายเพื่อย้ายสถานที่ประกอบการใหม่ 1 ร้าน

 

*************************


 นำเสนอโดย  จิตติพัฒน์ ดอนเหนือ
 เมื่อ  10 กรกฎาคม 2556 11:08
 จำนวนผู้เข้าชม  4


 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» เด็กและเยาวชนจาก อปท.ภาคกลาง 34 แห่งกว่า 900 คนเข้าค่ายที่ปทุมธานี
» กระทรวงแรงงานผลักดันใช้กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลอย่างเข้มงวด เร่งแก้ปัญหาขบวนการค้ามนุษย์ในประเทศ