ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
การแข่งขันกีฬานักเรียน ฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผลพร้อมแล้ว

Default Image

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

การแข่งขันกีฬานักเรียน ฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผลพร้อมแล้ว

       วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น2 อาคาร2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

       ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยใช้ชื่อว่า ชลเกมส์ ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 19 – 28 มกราคม 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ สำหรับเด็กและเยาวชน โดยเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนแสดงความสามารถในการเล่นกีฬาได้ตามความต้องการ เป็นการพัฒนาทักษะการกีฬาพื้นฐาน นำไปสู่ความเป็นเลิศมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป

      นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขัน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขัน เพื่อแนวทางและทำนาที่ประสานงานดำเนินการในการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชน ถ่านทอดการแข่งขัน ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินการเชื่อมโยงระบบจัดเวลาแข่งขัน ระบบถ่ายทอดโทรทัศน์และเชื่อมโยงเครือข่ายไปยังศูนย์ถ่านทอดโทรทัศน์สนามแข่งขัน จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับฝ่ายต่างๆ เท่าที่จะเป็น จัดหาและติดตั้งบอร์ดขนาดใหญ่ สรุปลำดับที่และจำนนเหรียญรางวัลของทุก อปท. โดยประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่มีจอ LED แสดงผลการแข่งขัน รวบรวมผลการแข่งขัน และรายงานผลการแข่งขันประจำวัน ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

     นอกจากนี้ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขัน ทำหน้าที่รวบรวมผลการแข่งขันประจำวันและรายงายผลการแข่งขันในแต่ละวันทางเว็บไซต์การแข่งขันกีฬานักเรียนเด็กและเยาวชน และจัดทำเว็บไซต์การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2556 ชลเกมส์ พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโดเมนเนม และเช่าพื้นที่เว็บไซต์ สำหรับลงข้อมูลและรูปภาพ ซึ่งในคณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว

ปริญญา/ข่าว/ภาพ   


 นำเสนอโดย  ปริญญา เทศสวัสดิ์
 เมื่อ  04 กรกฎาคม 2556 14:49
 จำนวนผู้เข้าชม  2

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี จัดงาน Motor Force 2015 รวบรวมค่ายรถยนต์ชั้นนำ มาร่วมออกบูธมากมาย
» ศึกซีพีเฟรชมาร์ทเขย่าบัลลังก์โลก และคาราวานซีพีเอฟ จังหวัดชลบุรี