Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดลำพูนจัดงาน " Smile OTOP ลำพูน เชิญชิม เชิญช็อป " ชม และ เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ โอทอป จากผู้ ผลิตโดยตรง
» จังหวัดลำพูน เปิดปฏิบัติการป้องกันละแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า