ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “Using Social Media” มุ่งพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการและข่าวผ่านสื่อสมัยใหม่

Default Image


วันนี้(17มิ.ย.56) เวลา 09.00 น. ที่ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร  นางสาวอัมพวัน  เจริญกุล รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Using Social Media” โดยมี นางอุษณีย์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีข้าราชการและบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นางสาวอัมพวัน เจริญกุล รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ในโลกปัจจุบัน Social Media มีอิทธิพลในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ซึ่งในสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสารทั้งข่าวสาร เรื่องราว ประสบการณ์ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ผ่านทางเว็บไซต์ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แสดงให้เห็นว่าเราต้องดำรงชีวิตใกล้ชิดกับ Social Media อย่างแท้จริง

กรมประชาสัมพันธ์เห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ทั้งการผลิตรายการและข่าวผ่านการดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหม่ จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการและข่าว ผ่านการดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหม่ คือ Social Media อาทิ Facebook , Twitter ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Mick Slatter จาก BBC เป็นวิทยากร ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างกันเพื่อความร่วมมือและสัมพันธภาพที่ดีในอนาคตต่อไป...

 

 

สุธิดา พฤกษ์อุดม  สวท.สงขลา / รายงานจากสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์             

@import url(http://contentcenter.prd.go.th/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);@import url(/admin/cuteeditor.css);

 นำเสนอโดย  สุธิดา พฤกษ์อุดม
 เมื่อ  17 มิถุนายน 2556 09:35
 จำนวนผู้เข้าชม  1

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» กิจกรรมสร้างความชุ่มชื้นให้กับเมืองเชียงใหม่
» จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆะบูชา