Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 หารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมลงพื้นที่ตรวจโครงการวิสาหกิจชุมชน และโครงการปรับปรุงคอนกรีตเพื่อรองรับผลผลิตการเกษตรและการท่องเที่ยว
» กษ.ชัยนาท นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตรวจโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59