Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จ.ลำพูน เดินหน้า วางแผน ปรับปรุง แผนที่แนวเขตที่ดิน ของรัฐ แบบบูรณาการ มาตรส่วน 1 : 4000 (One Map) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการแบ่งเขตที่ดินของรัฐกับที่ดินของเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุก
» จังหวัดลำพูน พัฒนาศักยภาพวิทยากรและบุคลากร ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดลำพูน ประจำปี 2559