ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
เทศบาลเมืองชุมพรจัดงานรำลึกวันสิ้นพระชนม์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 19 พ.ค. นี้

Default Image

เทศบาลเมืองชุมพร กำหนดจัดงานรำลึกวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ สวนอาภากรเกียรติวงศ์ (สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองชุมพร) ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
 
 
นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองชุมพร กำหนดจัดงานรำลึกวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนาและวางพวงมาลา เพื่อรำลึกและเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งราชนาวีไทย" ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556 ณ สวนอาภากรเกียรติวงศ์ (สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองชุมพร) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จึงขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานพิธีในวันและเวลาดังกล่าว
 
พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ทรงประสูติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๒๓ เป็นพระโอรสใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงได้รับการศึกษาขั้นแรกในพระบรมมหาราชวัง ได้เสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ ทรงเข้าศึกษาวิชาการเกี่ยวกับทหารเรือทุกแง่มุมด้วยความวิริยะ อุตสาหะและพากเพียร จนทรงได้รับระบบการบรรจุเข้าเป็นนายเรืออังกฤษ ทำการรบในนามราชนาวีอังกฤษ จนได้รับการยกย่องจากรัฐอังกฤษเป็นอย่างมาก เมื่อเสด็จกลับสู่ประเทศไทย ก็ทรงเข้ารับราชการจนได้รับพระราชทานเลื่อนยศจาก พลเรือโท ขึ้นเป็น พลเรือเอก เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๖๓ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระอิสริยศักดิ์ เลื่อนจาก "กรมหมื่น" ขึ้นเป็น "กรมหลวง" เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๓ และในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาบดี กระทรวงทหารเรือ ทรงบัญชาการทหารเรือเต็ม ตามตำแหน่ง ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ เพียงไม่กี่วันเท่านั้น ก็ได้ลาออกจากราชการไปตากอากาศ เพื่อพักผ่อน รักษาพระองค์ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๖ ทั้งนี้ก็เพราะทรงมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ และประชวรพระโรคภายในอยู่ด้วย โดยได้เสด็จออกจากกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๖ ไปประทับอยู่ที่ด้านใต้ปากน้ำ เมืองชุมพร ขณะที่ประทับอยู่ที่จังหวัดชุมพรนี้ ก็เกิดเป็นพระโรคหวัดใหญ่ เนื่องจากถูกฝน ทรงประชวรอยู่เพียง ๓ วัน ก็สิ้นพระชนม์ ณ ตำบลทรายรี ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ สิริพระชนมายุได้ ๔๔ พรรษา
 
 
@import url(http://contentcenter.prd.go.th/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);@import url(/admin/cuteeditor.css);

 นำเสนอโดย  วิทยา ศรีมาลา
 เมื่อ  17 พฤษภาคม 2556 12:43
 จำนวนผู้เข้าชม  4

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» พ่อเมืองสตูลเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ผลักดันกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันสู่กลุ่มผู้มีโอกาสเสี่ยง
» จ.กาฬสินธุ์ ปล่อยแถวกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์