Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ผวจ.พิจิตร ย้ำนายอำเภอลงพื้นที่ชี้แจงการลงประชามติกับประชาชนรณรงค์ให้ออกมาใช้สิทธิให้มาก
» ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแ่ก่น(ศอ.ปส.จ.ขก.) ครั้งที่ 8 /2559ผูู้้ต้องหา 378 คน ของกลาง 39,933 เม็ด