ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
จัดหางานตรังรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ TIC ครั้งที่ 3


นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานและรัฐบาลอิสราเอลโดยสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ได้ลงนามความตกลงด้านแรงงาน เพื่อจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตร ณ ประเทศอิสราเอล เพื่อเป็นการเตรียมคนหางาน ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการให้เพียงพอกับความต้องการของนายจ้าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความสนใจได้สมัคร ดังต่อไปนี้ ตำแหน่งงานที่รับสมัคร คือ คนงานภาคเกษตร โดยมีคุณสมบัติ เป็นผู้มีสัญชาติไทย เพศชายและต้องพ้นภาระการรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร มีอายุระหว่าง 23-39 ปี ในวันรับสมัคร (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีคู่สมร บุตร หรือบิดา และมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล ไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมต่อการทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ไม่มีอาการตาบอดสี และไม่เป็นโรคต่าง ๆ ได้แก่ วัณโรค โรคไวรัสอักเสบบี และซี โรคเอดส์ หนองใน ซิฟิลิส และโรคเบาหวาน และไม่มีนิ้วคดงอ กุดหรือด้วน

          จัดหางานจังหวัดตรัง ได้กล่าวอีกว่า ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น หากสนใจไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง หลังใหม่ ชั้น 2 อ.เมือง จ.ตรัง ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7521-4027-8 ในวันและเวลาราชการ


 นำเสนอโดย  ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์
 เมื่อ  05 พฤษภาคม 2556 12:31
 จำนวนผู้เข้าชม  5

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดสตูลประสานใจทุกภาคส่วน จัดรายการพิเศษ "รวมน้ำใจสู่เนปาล" ทาง สวท.สตูล ๙๕.๕/ ๙๙.๕ MHz.
» จังหวัดสตูลประสานใจทุกภาคส่วน จัดรายการพิเศษ "รวมน้ำใจสู่เนปาล" ทาง สวท.สตูล ๙๕.๕/ ๙๙.๕ MHz.