Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ "ภูมิปัญญาสร้างชาติ วิทยาศาสตร์สร้างไทย"
» รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปาฐกถา ประเด็น "บทบาทของกรมประชาสัมพันธ์กับการช่วยเหลือรัฐบาลในภาวะวิกฤต"