ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่

Default Image

                นายอนันต์ กลั่นขยัน จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร จักได้ออกไปให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนคนว่างงาน และเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยนำบริการต่างๆ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร เข้าหาประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกพื้นที่อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ซึ่งได้กำหนดดำเนินการในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านป่าไร่ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

                จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนประชาชน คนหางาน ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ ไปรับบริการสมัครงาน ซึ่งมีตำแหน่งงานว่างใน และต่างจังหวัด แนะแนวอาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เผยแพร่อาชีพอิสระ และบริการอื่นๆ

                อนึ่ง นอกจากประชาชนในพื้นที่จะไปใช้บริการได้แล้ว หากประชาชน คนหางาน หรือผู้ที่สนใจ ที่มีความประสงค์จะหางานทำที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง สามารถไปใช้บริการได้ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ( ชั้น 1 ) ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์ 042-613037-8

 

 

***************************

                                                                                                                                สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มห/ข่าว


 นำเสนอโดย  สุภาวดี อัมไพพันธ์
 เมื่อ  30 เมษายน 2556 14:47
 จำนวนผู้เข้าชม  3

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดบุรีรัมย์ ซ้อมใหญ่รับมือเหตุเพลิงไหม้โรงงานยางพารา ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
» บุรีรัมย์ประกอบพิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช