ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี จัดพิธีรับมอบ เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 60 หรือ แบล็คฮอว์ค เข้าประจำการเพิ่มเติม เพื่อใช้งานในกองทัพบก อีก จำนวน 3 ลำ แสดงออกถือตามความทันสมัยของกองทัพ

Default Image

   พลตรี ชนินทร์ ตันสุวรรณรัตน์ ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประกอบพิธีรับมอบ เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 60 หรือที่รู้จักกันในนาม อากาศยาน แบบแบล็คฮอว์ค เพื่อเข้าประจำการ เพิ่มเติมอีกจำนวน 3 ลำ ณ กองบิน     ปีกหมุนที่ 9 (ผสม) ศูนย์การบินทหารบกจังหวัดลพบุรี 

           ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีฯ มีมติ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 อนุมัติให้กองทัพบก จัดหาเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป เพื่อเป็นการทดแทน เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 1 (UH-1) ซึ่งกองทัพบก ได้ทยอยปลดประจำการ เนื่องจากอากาศยานดังกล่าว ใช้งานทางด้านยุทธการและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศมายาวนานกว่า 30 ปี โดยงบประมาณ   ที่กองทัพบกได้พิจารณาในการจัดหาอากาศยาน ที่มีสมรรถนะเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถตอบสนองภารกิจต่างๆ ทั้งด้านยุทธการและธุรการได้อย่างหลากหลาย สามารถลดค่าใช้จ่าย เมื่อเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักบรรทุกต่อเที่ยวบิน และช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง รวมทั้งมีความสารถในการเอาตัวรอดในสนามบินสูง

            สำหรับ เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 60 หรือ แบล็คฮอว์ค ได้เริ่มประจำการใน กองทัพบกมาตั้งแต่ปี 2545 จนเป็นที่ประจักษ์ แล้วว่าสามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะต่างๆไม่เป็นอย่างที่ ในห้วงที่ผ่านมา ทำให้ แบล็คฮอว์ค เป็นยุทโธปกรณ์สัญลักษณ์       ทางทหาร และแสดงออกถือตามความทันสมัยของกองทัพ และ ที่พิเศษ สำหรับ 3 ลำที่บรรจุ เข้ามาใหม่ มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เป็น เรดาห์ตรวจสภาพอากาศตามเส้นทางบิน ซึ่งถูกติดตั้งอยู่บริเวณส่วนหัว ทำหน้าที่ตรวจวัด สภาพอากาศ โดยคำนวณความหนาแน่นของหยดน้ำในอากาศ สามารถทำงานได้ทั้งเวลากลางวัน และกลางคืน ช่วยให้นักบินทราบสภาพอากาศในเส้นทางบิน เพื่อหลีกเลี่ยงการบิน เข้าไปในสภาพอากาศที่มองไม่เห็น หรือ หลีกเลี่ยงสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงได้

@import url(http://contentcenter.prd.go.th/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);@import url(/admin/cuteeditor.css);

 นำเสนอโดย  ไพ แจ้งพลาย
 เมื่อ  30 เมษายน 2556 05:45
 จำนวนผู้เข้าชม  1

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» งานประเพณีบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจักรสานพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
» สมุทรปราการจัด มหกรรมคืนความสุขแรงงาน ASEAN สัมพันธ์