Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้ชื่องาน "ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ แอ่วซื้อของใจ๊ของกิ๋น ของดีเมืองหละปูน"
» ผู้ว่าราชการและผู้แทนจาก 8 จังหวัดลุ่มน้ำภาคกลาง ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลร่วมกับ รมว.มท ที่ชัยนาท