ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชุมพรร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

Default Image

จังหวัดชุมพร ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
   นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี 3 ตุลาคม 2556 เพื่อเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน พร้อมใจกันประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตามอาคารของหน่วยงานและบ้านเรือนในบริเวณที่เหมาะสม เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล โดยประดับธงตราสัญลักษณ์ในระยะเวลาของการจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากวันที่ 21 เมษายน เป็นวันครบรอบ 2 รอบ หรือ 24 ปี ของการได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 

   สำหรับสีของผืนผ้าธงตราสัญลักษณ์นั้น ให้ใช้สีเหลืองแบบธงตราธรรมจักร ลำดับตามติดตั้งได้แก่ ธงชาติ ธงศาสนา ธงพระมหากษัตริย์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 10 ปี สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
@import url(http://contentcenter.prd.go.th/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);@import url(/admin/cuteeditor.css);

 นำเสนอโดย  วิทยา ศรีมาลา
 เมื่อ  29 เมษายน 2556 11:19
 จำนวนผู้เข้าชม  18


 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดลำพูน เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา ตามโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วไทย
» เส็บเร่งเครื่องพัฒนาขอนแก่นไมซ์ซิตี้ผลักดันเป็นศุนย์กลางธุรกิจไมซ์ลุ่มน้ำโขง