Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดลำพูนจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอ ป่าซาง
» จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือเกษตรกรที่เตรียมจะทำนา รอน้ำฝนให้เพียงพอก่อน