Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด ติดตามการปลูกข้าวแปลงสาธิต ด้วยเทคโนโลยี เปียกสลับแห้ง เกษตรกรสามารถประหยัดน้ำได้กว่า 30 เปอร์เซ็นต์
» จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมทำแนวกันไฟ และชิงเผา ตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควัน ก่อนเข้าสู่วันควบคุมการเผา 60 วันอันตราย