Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทหารลงพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี มอบถุงยังชีพและมอบวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้ชาวบ้านประสบเหตุวาตภัย
» จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบพิธีบวงสรวง และกระทำศัลยกรรมต้นสักทรงปลูก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559