ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนำคณะเยือน ฉงจั่ว กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการค้า การศึกษา และวัฒนธรรม ในฐานะ “เมืองพี่ เมืองน้อง”

Default Image

          นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำคณะผู้แทนของจังหวัดมุกดาหาร  ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด นายอำเภอนิคมคำสร้อย และผู้แทนหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร รวม 8 คน เดินทางไปยังเมืองฉงจั่ว เขตปกครองตนเองกว่างซี จ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำเชิญของเทศบาลเมืองฉงจั่ว เพื่อร่วมงานเทศกาลพาณิชย์และวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๓ และร่วมประชุมขยายความร่วมมือและการเปิดความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน เพื่อเร่งผลักดันการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจ นครหนานหนิง – เมืองฉงจั่ว ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2556

จังหวัดมุกดาหารและเมืองฉงจั่วได้เริ่มความสัมพันธ์กันด้านการค้า การศึกษาและวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2011การเดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (SisterCity)รวมทั้งเป็นโอกาสในการสร้างประโยชน์ต่อจังหวัดมุกดาหารในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะจังหวัดมุกดาหารเป็นเมืองชายแดนที่ตั้งอยู่แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ซึ่งมีเส้นทางรถยนต์ (R8 R9 และR12) ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งมีระยะทางไม่ไกลหากมีการพัฒนาจะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงด้านการค้าขายและการท่องเที่ยวที่สำคัญระหว่างจีนกับประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเส้นทางสายนี้สามารถเชื่อมโยงประเทศจีนจากเมืองฉงจั่วจากด่านการค้าถาวร โหย่ว อี้ กวาน และ ด่านฝู่จ้าย อำเภอผิงเฉียง ผ่านเวียดนาม ลาว ไทย พม่า และเข้าสู่อินเดีย ได้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก ซึ่งเมืองฉงจั่วเป็นเมืองหน้าด่านของจีนที่ถือเป็นประตูสู่อาเซียนและเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ในปัจจุบันผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้าระหว่างไทยกับจีน ได้ใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้ามีมูลค่าสูงในแต่ละปี โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นผลิตผลทางการเกษตร เช่น พืชผักและผลไม้ โดยที่เมืองฉงจั่วนี้มีการปลูกอ้อยเพื่อการผลิตน้ำตาลเป็นจำนวนมาก มีโรงงานน้ำตาลขนาดใหญ่หลายโรง ซึ่งในจำนวนนี้มีโรงงานน้ำตาลมิตรผลของคนไทยอยู่ จำนวน 5 โรง นอกจากนั้นยังมีอุตสาหกรรมแร่แมงกานิส ไม้แดง และการท่องเที่ยว

การเดินทางไปเยือนฉงจั่วครั้งนี้ นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เข้าพบกับนายหวง เคอะ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเมืองฉงจั่ว และคณะผู้บริหารเมืองฉงจั่ว ที่ห้องรับรองเทศบาลเมืองฉงจั่ว โดยได้หารือแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ตามความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง ซึ่งบรรยากาศการพบกันเต็มไปด้วยไมตรีจิตและความยินดีของทั้งสองฝ่าย และในวัน 8 เมษายน 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและคณะได้เข้าร่วมประชุมขยายความร่วมมือและการเปิดความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน เพื่อเร่งผลักดันการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจ นครหนานหนิง – เมืองฉงจั่ว โดยการประชุมครั้งนี้ทางเมืองฉงจั่วได้เชิญผู้แทนจาก ลาว เวียดนาม และกัมพูชา เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งนับเป็นการก้าวในเชิงรุกของจีนเพื่อเร่งผลักดันการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจ นครหนานหนิง –เมืองฉงจั่ว เมืองหน้าด่านสำคัญ ในการเปิดประตูการค้ากับประเทศในกลุ่มอาเซียน ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของประเทศไทย รวมถึงประเทศในอาเซียนเช่นกันที่จะเปิดตลาดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับจีนในอนาคต ซึ่งถือว่าทุกประเทศได้ประโยชน์ร่วมกัน

 
                                                         …………………………………………….
 
แสงทอง   อนันตภักดิ์
ข่าว: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

18  เมษายน 2556


 นำเสนอโดย  สุภาวดี อัมไพพันธ์
 เมื่อ  18 เมษายน 2556 16:12
 จำนวนผู้เข้าชม  1

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» สมุทรปราการเตรียมจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
» กรมประชาสัมพันธ์จัดสัมมนาสื่อมวลชนสัญจรจาก 11 จังหวัดภาคอีสาน ตามโครงการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนประชาคมอาเซียน และชายแดนใต้