ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดกิจกรรมถนนกล้วยตากและการประกวดซุ้มประตูป่ากล้วย ในงานสงกรานต์ถนนกล้วยตาก มหกรรมอาหารและพิษณุโลกแกรนด์เซลส์ ประจำปี 2556

Default Image

   

     เช้าวันนี้ ( 13 เม.ย.56 ) ที่บริเวณถนนนเรศวร ภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก นายพันธ์เทพ  ศรีวนิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถนนกล้วยตากและการประกวดซุ้มประตูป่าในงานสงกรานต์ถนนกล้วยตาก มหกรรมอาหารและพิษณุโลกแกรนด์เซลส์ ประจำปี 2556  ซึ่งกิจกรรมถนนกล้วยตากและการประกวดซุ้มประตูป่านี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้น เพื่อต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก  โดยใช้ถนนในการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองพิษณุโลก โดยการนำผลิตภัณฑ์กล้วยตากที่มีคุณภาพเป็นที่แพร่หลายรู้จักของนักท่องเที่ยว นำมาจัดกิจกรรมบนถนนนเรศวร โดยให้ชุมชนในเขตเทศบาลจัดซุ้มประตูป่ากล้วยเข้าร่วมประกวด โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 9,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรางวัลชมเชย รางวัลละ 3,000 บาทจำนวน 2 รางวัล นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พร้อมอาหารคาว - หวานที่ทำจากส่วนต่างๆของต้นกล้วย อาทิ กล้วยตาก กล้วยฉาบ กล้วยอบเนย กล้วยปิ้ง ข้าวต้มมัด ขนมกล้วย แกงหยวก ยำหัวปลี เป็นต้น ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว และนำรายได้สู่ท้องถิ่น   จากนั้นนายพันธ์เทพ  ศรีวนิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นประธานเปิดงานสงกรานต์ ถนนกล้วยตาก ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกจัดขึ้นโดยใช้ถนนเอกาทศรถช่วงตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีรถไฟพิษณุโลกไปจนถึงแยกวัดโพธิญาณ ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ให้ประชาชนได้เล่นน้ำสงกรานต์กันด้วยความสนุกสนาน สะท้อนวิถีไทยด้วยการนำต้นกล้วยและผลผลิตจากต้นกล้วยจัดทำซุ้มประดับตกแต่งสวยงาม รวมทั้งมีการทำอาหารและสิ่งดิษฐ์จากกล้วยเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ผ่านประเพณีสงกรานต์อันงดงามของคนไทย ส่วนบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ของถนนกล้วยตาก จังหวัดพิษณุโลกเริ่มคึกคักตั้งแต่เปิดให้เล่นน้ำในวันแรก ประชาชนจากทั้งในเขตเทศบาลพิษณุโลกและจากต่างอำเภอเริ่มทยอยไปเล่นน้ำสงกรานต์กันที่บริเวณถนนดังกล่าว ซึ่งจะเปิดให้เล่นน้ำกันไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน เป็นวันสุดท้าย                                           

 


 นำเสนอโดย  วรัญญู บุญลือ
 เมื่อ  13 เมษายน 2556 13:48
 จำนวนผู้เข้าชม  3

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 ปณิธาน และ บรรยายพิเศษ “คุณธรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ที่ จังหวัดสมุทรสงคราม
» โคราช แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง