Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» กสทช.เดินหน้าสร้างเครือข่าย ตามกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยานำผู้ประกอบกิจการวิทยุ โทรทัศน์ นักจัดรายการ ดีเจในจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมสัมมนาเสริมสร้างบทบาทหน้าที่และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
» พี่น้องชาวไทยมุสลิม ต.ท่าธง อ.รามัน กว่า 500 คน ร่วมละหมาดฮายัด เสริมสร้างความปรองดองถวายแด่ในหลวง ทรงหายจากพระอาการประชวร