Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» กรมราชทัณฑ์จัดโครงการยกระดับ ปัญญา สมาธิ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากร กรมราชทัณฑ์ และเปิดธรรมสถานกรมราชทัณฑ์
» เกิดเหตุคันกั้นน้ำบ้านกรดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพังทรุด เป็นจุดเสี่ยงเพราะทางน้ำไหลไปถึงเมืองใหม่และนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง