ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุมเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

Default Image


 นำเสนอโดย  ศิรินทรา แก้วบุญเรือง
 เมื่อ  29 มีนาคม 2556 12:01
 จำนวนผู้เข้าชม  7


 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกล
» สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน จัดการประชุมและการแสดงผลงานทางวิชาการสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2558