ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุมเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

Default Image


 นำเสนอโดย  ศิรินทรา แก้วบุญเรือง
 เมื่อ  29 มีนาคม 2556 12:01
 จำนวนผู้เข้าชม  15


 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» รอง ผวจ.รักษาราชการแทน ผวจ.ลำพูนเน้นย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้ง 11 ด้าน รวมทั้งมุ่งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามนโยบายของแม่ทัพภาค 3
» ตำรวจ - ทหาร ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้าง อาชญากรรมและยาเสพติด ช่วงเทศกาล ลอยกระทง พื้นที่จังหวัดลำพูน