Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดค่ายวิวัฒน์พลเมืองคืนคนดีสู่ออมกอดของครอบครัวและสังคมอย่างภาคภูมิใจ
» เรือนจำระนองจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ