ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
เทศบาลตำบลหัวรอ ร่วมกับ การเคหะลงนามรับมอบระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บ้านเอื้ออาทร ตำบลหัวรอ จังหวัดพิษณุโลก

Default Image

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวรอ นายนพคุณ  แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ ร่วมพิธีลงนามรับมอบระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ    โครงการบ้านเอื้ออาทร ตำบลหัวรอ จังหวัดพิษณุโลก   โดยมี      นายสาธิต จันทร์วิพัฒน์   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชน 3   ตัวแทนจากการเคหะแห่งชาติเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงในครั้งนี้

          นายนพคุณ  แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลหัวรอมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการรับมอบโอนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงการบ้านเอื้ออาทรหัวรอ โดยทางเทศบาลตำบลหัวรอจะทำการบำรุงรักษาและพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในหมู่บ้านเอื้ออาทร  เช่นเดียวกับอีก 12 หมู่บ้านที่ทางเทศบาลตำบลหัวรอ ได้รับผิดชอบดูแลทุกข์ สุข ของประชาชน ทั้งการจัดการด้านสาธารณูปโภค เพื่อทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน   ส่วนโครงการที่จะดำเนินการภายหลังการถ่ายโอนภารกิจจากนี้ไป จะเป็นในเรื่องการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กแห่งใหม่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองในหมู่บ้านเอื้ออาทรและหมู่บ้านใกล้เคียงอีกด้วย          ด้านนายสาธิต จันทร์วิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชน 3  เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติได้จัดสร้างโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรตามนโยบายรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเคหะแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมทั้งจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่จำเป็นแก่การอยู่อาศัย โดยที่ผ่านมาการเคหะแห่งชาติได้สร้างโครงการบ้านเอื้ออาทร ทั้งหมดทั่วประเทศทั้งสิ้นประมาณ 300 แห่ง โดยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหัวรอ 1 แห่ง ซึ่งเมื่อครบกำหนด 5 ปี ทางการเคหะแห่งชาติได้มีการทำข้อตกลงกับทางกระทรวงมหาดไทย  เพื่อจะทำการมอบให้ส่วนท้องถิ่นไปเป็นผู้ดูแล ส่วนความร่วมมือภายหลังการถ่ายโอนภารกิจนั้น จากนี้ไปทางการเคหะแห่งจะกลับไปดูโครงการของการเคหะว่ามีโครงการใดบ้างที่จะสามารถดำเนินการร่วมกับทางเทศบาลตำบลหัวรอ แต่เบื้องต้นที่เห็นพ้องต้องกัน จะเป็นในเรื่องการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในหมู่บ้านเอื้ออาทรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวชุมชนต่อไป


 นำเสนอโดย  วรัญญู บุญลือ
 เมื่อ  19 มีนาคม 2556 15:16
 จำนวนผู้เข้าชม  13

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดสกลนครเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะอนุกรรมการสำหรับเตรียมการประชุมผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ครั้งที่ 19
» ที่ปรึกษาโครงการพระราชดำริฯ ติดตามความคืบหน้า โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล จังหวัดจันทบุรี