Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» กกต.สตูล จัดอบรมคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจำอำเภอ เร่งขยายผลเสริมสร้างความรู้ภารกิจด้านการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
» สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากจัดประชุมโครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชนระดับจังหวัดและโครงการส่งเสริมการตลาด Otop ในลูกค้ากลุ่ม Mice Marketing