ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับสภาเกษตรจังหวัดและสถาบันเกษตรกรแห่งชาติ ในพื้นที่ตรวจราชการเขต 8

Default Image


วันนี้(18มี.ค.56) ที่ โรงแรม บี.พี.สมิหลา บีชฯ อ.เมือง จ.สงขลา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับสภาเกษตรจังหวัดและสถาบันเกษตรกรแห่งชาติ ในพื้นที่ตรวจราชการเขต 8 (สงขลา,สตูล,ปัตตานี,ยะลาและนราธิวาส) โดยมี นายชาญพิทยา ฉิมพาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 100 คน

นายมนตรี บุญญะยุวะ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล และระดับอำเภอ จนกระทั่งมีการเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัด สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยตำแหน่งและสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อมาได้มีการจัดตั้งสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด ตลอดจนสภาเกษตรกรแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มีการประชุมพิจารณา และมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานของสภาเกษตรกรมาเป็นลำดับ

ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินงานของสภาเกษตรกรระดับต่างๆให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการส่งมอบภารกิจให้แก่สภาเกษตรกรแล้ว และคาดว่าสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดจะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

            จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของแต่ละจังหวัด...
 
ผู้สื่่อข่าว สวท.สงขลา

 

 

 

@import url(http://contentcenter.prd.go.th/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);@import url(/admin/cuteeditor.css);

 นำเสนอโดย  สุธิดา พฤกษ์อุดม
 เมื่อ  18 มีนาคม 2556 12:20
 จำนวนผู้เข้าชม  1

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดตาก ตรวจสอบป้องกันการกระทำผิดในเรื่องการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง
» สื่อมวลชนแม่สอด-เมียวดี ประชุมร่วมด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก วางแผนทำข่าวกิจกรรม 2 แผ่นดิน 2 งานยักษ์ ปั่นจักรยานข้ามแดน ไหว้พระ 9 วัด ด้าย 9 สี มณี 9 อย่าง และการสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนเเละการค้าในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก