ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
จังหวัดสิงห์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

Default Image

จังหวัดสิงห์บุรีจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558


 วันนี้ 11  มีนาคม  2556  เวลา 09.00  น.  ที่โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเตรียมพร้องสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558  ตามที่จังหวัดสิงห์บุรีจัดขึ้น  โดยมีนายสุรพล  แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ให้การต้อนรับ  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  ตลอกจน นักเรียน นักศึกษา จำนวน กว่า 400  คน เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้  เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม  และพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 
          ในการนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  ได้บรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน 3 ด้านด้วยกัน  คือ 1. ด้านการเมืองและความมั่นคง  2.ด้านเศรษฐกิจ   3.ด้านสังคมและวัฒนธรรม
          หลวงปนัดดา ดิศกุล  กล่าวว่า สำหรับประเทศไทยนั้น ด้านการเมืองความมั่นคง  ด้านเศรษฐกิจ   ด้านสังคมและวัฒนธรรม  มีความสำคัญเท่าเทียมกันต้องพัฒนาควบคู่กันไปพร้อมกันทุกด้าน  ด้านการเมืองและความมั่นคง ประชาคมอาเซียนได้เปิดกว้างในเรื่องของการเข้าออกประเทศมากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือในเรื่องของ ปัญหาแรงงาน ปัญหาของยาเสพติด  ปัญหาทางด้านสาธารณสุข ปัญหาสังคม  และปัญหาด้านวัฒนธรรม  ประเทศไทยควรร่วมมือกันในการวางแผนรับมือกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่จะตามมาในอนาคตอันใกล้   อีกสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยต้องรีบพัฒนาบุคลากร และเป็นส่วนสำคัญก็คือ ภาษาอังกฤษ  และภาษาของประเทศกลุ่มสมาชิก  สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้โอกาสในการร่วมกลุ่มประชาคมอาเซียน ปี 2558 เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศต่อไป

@import url(http://contentcenter.prd.go.th/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);@import url(/admin/cuteeditor.css);

 นำเสนอโดย  สุชาติ ดีอินทร์
 เมื่อ  11 มีนาคม 2556 14:17
 จำนวนผู้เข้าชม  5

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» สัมมนาเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมไหมสู่อาเซียน
» สัมมนาเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมไหมสู่อาเซียน