ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
กองทุนหมู่บ้านดีเด่นจังหวัดบึงกาฬปี 2556


      นายธงชัย   ลืออดุลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ   เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดบึงกาฬได้จัดทำโครงการประกวดกองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีเด่น   เพื่อเป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้สมาชิกกองทุนและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและหน่วยงานภาคีต่างๆได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในกิจกรรมที่เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมากขึ้นโดยกำหนดให้กองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านดีเด่นส่งผลงานเข้าประกวด  ซึ่งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีเด่นจังหวัดบึงกาฬได้ประชุมและสรุปผลการประกวดกองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีเด่นจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้     รางวัลชนะเลิศได้แก่  กองทุนหมู่บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง  อำเภอบึงโขงหลง  ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่รางวัล      รองชนะเลิศลำดับที่ 1  ได้แก่  กองทุนหมู่บ้านชมพูพร  อำเภอศรีวิไล  ได้รับเงินรางวัล  20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล   รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  กองทุนหมู่บ้านพรสวรรค์   ตำบลโนนศิลา    อำเภอปากคาด  ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล และรางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่ 1. กองทุนหมู่บ้านหนองเดิ่นท่า  ตำบลหนองเดิ่น  อำเภอบุ่งคล้า  2. กองทุนหมู่บ้านหนองทุ่ม  ตำบลหนองทุ่ม   อำเภอเซกา  3. กองทุนหมู่บ้านพูนผล  ตำบลวังชมพู  อำเภอพรเจริญ    4.กองทุนหมู่บ้านท่าโพธิ์   ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ   5.กองทุนหมู่บ้านห้วยสงคราม   ตำบลโซ่พิสัย  อำเภอโซ่พิสัย   ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร


 นำเสนอโดย  พิสิษฐ์ ดวงแก้ว
 เมื่อ  01 มีนาคม 2556 06:54
 จำนวนผู้เข้าชม  1

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» สตูลประชุมติดตามการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ครั้งที่ ๒ ป้องกันการบุกรุกพื้นที่
» สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีพุทธาภิเษกป้ายทะเบียนรถ หมวดอักษร “กต“ 301 หมายเลข เสริมสร้างสิริมงคล และแคล้วคลาดปลอดภัย