Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จ.ขอนแก่นเปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการประชารัฐ ถวายแม่ของแผ่นดิน เพื่อเก็บกักน้ำให้เกษตรกรไว้ทำนาและปลูกพืชเลี้ยงชีพได้
» ขอนแก่นปล่อยขบวนประชารัฐร่วมใจสร้าง 42 ฝายถวายแม่ของแผ่นดิน