Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดลำพูน เปิดงาน หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรม OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านดอนมูล ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง
» จังหวัดลำพูน เปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดจังหวัดลำพูน ประจำปี 2558 ที่วัดพระธาตุทรายทอง ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน