ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
กำแพงเพชรเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าชิงชัยของนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติประจำปี 2556 – 2557

28-2-56

 

นายวัชรินทร์ ทองสกุล   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานของคณะกรรมการกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2556 เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาชนแห่งชาติ  และกีฬาแห่งชาติ  ประจำปี 2556 - 2557ตลอดจนการรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานัดสำคัญ ๆ ในอนาคต                  

                 จังหวัดกำแพงเพชรและสมาคมกีฬาจังหวัดแจ้งว่า    มีกำหนดการแข่งขันกีฬาฯ ดังนี้  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29   ได้จัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่   ของจังหวัด    กำแพง่เพชรที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค 5 จำนวน 129 คน เข้าร่วมการแข่งขัน  มีชนิดกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน 12  ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา เนตบอล  ซอฟท์บอลทีมหญิง  เปตอง ฟุตซอล ทีมหญิง  มวยไทยสมัครเล่น มวยปล้ำ วอลเลย์บอลในร่มทีมหญิง  ว่ายน้ำ  สนุกเกอร์    วู๊ดบอล และมวยสากลสมัครเล่น  โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ภาค 5   ครั้งที่ 30  ขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 27  พฤศจิกายน  2556 และพิจารณาให้จังหวัดตากเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  โดยใช้ชื่อเกมส์การแข่งขันว่า “ทีลอซูเกมส์” เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาค  5   เข้ารวมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30  (พ.ศ.2557)  ณ จังหวัดศรีสะเกษ   ระหว่างวันที่  13 - 23 มีนาคม  2557

                   สำหรับการแข่งแข่งกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 42 กำหนดจัดระหว่างวันที่    22 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2556  โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้พิจารณาให้จังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “น่านเกมส์” เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาค 5  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2557) “สุพรรณบุรีเกมส์” ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่  5 – 15  มกราคม  2557  โดยมีชนิดกีฬาที่ร่วมการแข่งขันฯ 42 ชนิดกีฬา

                   ขณะนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้มีการเตรียมความพร้อม   ไว้แล้วทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการวางตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่  การฝึกซ้อม  การคัดเลือกนักกีฬา ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการเพิ่มเติม  รวมไปถึงงบประมาณสำหรับดำเนินงานในการแข่งขันดังกล่าว  คาดว่าตัวแทนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน    ทุกประเภทต้องคว้าชัยชนะมาฝากชาวกำแพงเพชรอย่างแน่นอน                                

                  คุณปาริษา  ปานพรหม  ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่า จากการที่ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีนานาชาติถึงสองปีซ้อน  และการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อปีที่ผ่านมา     คาดว่าจังหวัดกำแพงเพชรน่าจะเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวและสามารถรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาสำคัญ ๆ ในอนาคตได้   ขณะเดียวกันจะมีการสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดมีการเล่นกีฬาดังกล่าวให้มากขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจความพร้อม  และศักยภาพ   ทางด้านสถานที่  และบุคลากร  และอื่นๆ   หากเห็นว่าเหมาะสมก็จะดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสนอของบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป  

 

 

ข่าวที่.................................................. 27/ก.พ./56…………………………………………ปวิตรา/ข่าว


 นำเสนอโดย  นิพนธ์ รอดทรัพย์
 เมื่อ  28 กุมภาพันธ์ 2556 12:53
 จำนวนผู้เข้าชม  2

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» งานประเพณีบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจักรสานพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
» สมุทรปราการจัด มหกรรมคืนความสุขแรงงาน ASEAN สัมพันธ์