Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้แต่ละตำบล เสนอโครงการดีเด่นเพื่อเป็นแบบอย่าง ในโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)
» อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด ติดตามการปลูกข้าวแปลงสาธิต ด้วยเทคโนโลยี เปียกสลับแห้ง เกษตรกรสามารถประหยัดน้ำได้กว่า 30 เปอร์เซ็นต์