Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ชาวยโสธร ที่ อ.ป่าติ้วย สร้างฝายกั้นน้ำแก้ภัยแล้ง ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
» วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานรำลึก ๑๑๕ ปี สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จพระแท่นศิลาอาสน์ ๒๒ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙