ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
รพ.มหาราชนครราชสีมา เตรียมจัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเล่าประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา 22 ก.พ.นี้ ที่ มทส.

Default Image

                ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวว่า ปัจจุบันหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้นำรูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองมาใช้ เพื่อให้การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยครอบคลุมทั้งร่างกา ย  จิตใจ

 

              นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา บอกว่า วิธีการนี้ กำลังเป็นที่นิยม เพราะปัจจุบันการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองมาใช้ เพื่อให้การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยครอบคลุมทั้งร่างกา ย  จิตใจ นั้นได้ผลทั้งตัวผู้ป่วย ญาติ และ สังคม   รวมทั้งเพื่อให้คำแนะนำแก่ญาติและผู้ป่วยในการเตรียมพร้อมที่จะรับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้   ขณะนี้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทำหน้าที่ในฐานะของแม่ข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในกลุ่มโรคมะเร็ง  มีโรงพยาบาลชุมชนและศูนย์แพทย์ชุมชนที่เป็นเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน  25  แห่ง  ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณ การบริหารจัดการและการฟื้นฟูวิชาการ

 

                    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดบริการดังกล่าวนี้ จะมีประสิทธิภาพที่ดี  ต้องมีการเชื่อมระบบข้อมูล  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน  การพัฒนาศักยภาพบริการของหน่วยบริการเครือข่าย    ดังนั้น  ในวันที่  22  กุมภาพันธ์  2556  นี้  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จะจัดกิจกรรมในเรื่องดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเล่าประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา โดยจะเชิญผู้แทนของโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา   นำเสนอประสบการณ์การทำงานให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานอื่นได้นำประโยชน์ไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการ และมีการบรรยายพิเศษ  เรื่อง “อยู่กับมะเร็งอย่างไรให้มีความสุข”  โดยพระอาจารย์ครรชิต  อกิญจโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม จ.ชัยภูมิ จัดที่ ที่ห้องประชุม อาคารสุรสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     สุรนารี (มทส.)

 

                  ผู้สนใจ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โทร. 044 – 235 582  หรือ  งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โทร. 044 – 235 050 - 1  

 

---------------------------------------------

 


 นำเสนอโดย  ชนัดดา แฮร์รีส
 เมื่อ  20 กุมภาพันธ์ 2556 18:22
 จำนวนผู้เข้าชม  13

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» รองผู้ว่าฯสงขลา แถลงข่าว การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา ประจำปี 2558
» คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวหาดเจ้าหลาว