Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นแสดงผลงานวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุนจากรังไหมผลิตภัณฑ์ของดีภาคอีสาน
» พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สำนักพระราชวังแจ้งความให้ผู้มีศรัทธาประสงค์ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล หล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯ ไว้เป็นที่สักการบูชา