Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดลำพูนซักซ้อม การจ่ายเงินให้แก่ชาวนา ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
» เอกอัครราชทูตฟิลิปินส์ประจำประเทศไทย และผู้แทนถาวรฟิลิปินส์ประจำสหประชาชาติเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งในประเทศไทย