Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จันทบุรีนำสินค้า แสดงและเจรจาการค้า จังหวัดพระตะบอง กัมพูชาขยายตลาดรองรับ AEC
» จังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าความเข้าใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจน ที่กำลังจะถูกยึดที่ดิน จากปัญหาหนี้สิน