ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8 จ.นครราชสีมา เตรียมจัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการของสถานศึกษาเอกชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานล่าง

Default Image

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8 จ.นครราชสีมา เตรียมจัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการของสถานศึกษาเอกชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานล่าง

วันนี้(6กพ56)ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา นายสำเภา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8 จ.นครราชสีมา เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการของสถานศึกษาเอกชน เขตตรวจราชที่ 14  ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนในสถานศึกษาเอกชน ได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการและเป็นการจัดเวทีกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางด้านวิชาการ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การนำเสนอ เผยแพร่ผลงานของนักเรียนในสถานศึกษาเอกชนต่อสาธารณชน

ด้านนายสำเภา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8 จ.นครราชสีมา กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานจะจัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และได้เพิ่มเติมการแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งสิ้น 73 กิจกรรม 203 รายการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสบการณ์ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาเอกชน นายสำเภา กล่าว

 


 นำเสนอโดย  กษิดิศ บวกขุนทด
 เมื่อ  06 กุมภาพันธ์ 2556 17:40
 จำนวนผู้เข้าชม  8

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» รายงานพิเศษ..แตงโมหวานเวียงสะอาด พืชเศรษฐกิจ ใช้น้ำน้อย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
» จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน