Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» เปิดโรงผลิตน้ำประปาพระราชทานสระเก็บน้ำพระราม 9 ปทุมธานี
» หมู่บ้านโคกตาอิ่ม ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จัดพิธีทำบุญอาคารผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เพื่อความเป็นศิริมงคล หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ตำบลละ 1 ล้านบาทของรัฐบาล