Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» มหาวิทยาลัยมหาสารคามปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพื่อเสริมสร้างทัศนตคิที่ดีต่อตนเองและสถาบันการศึกษา
» คณะทำงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติ อำเภอปาย ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ ประชาชน เพื่อให้ความรู้ และขั้นตอนในการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม นี้