ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
จังหวัดชลบุรี จัดอบรมยาเสพติด

นายศิริชัย  โสรเนตร  (ส.ปชส.ชลบุรี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จัดโครงการอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2556

 นำเสนอโดย  ศิริชัย โสรเนตร
 เมื่อ  14 มกราคม 2556 12:57
 จำนวนผู้เข้าชม  1

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ทิ้งกระจาดแจกทานที่ชัยภูมิ
» จังหวัดสงขลา จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ตาม มติ คสช. เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านและทุกภาคส่วน