ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
อบจ.พัทลุง ทำMOUกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯกับ สปสช.

Default Image

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัดกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
ลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ
ระดับจังหวัดกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

          การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจัดให้มีขึ้น
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ระหว่างนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง กับ นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ สงขลา
ทั้งนี้เพื่อสร้างหลักประกันและบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 

          ในการนี้นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงกล่าวว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงได้เข้าร่วมโครงการการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด
เนื่องจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ซึ่งมีความตระหนักในความสำคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ
และผู้ป่วย ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน
โดยการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงด้านการดูแลความสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้โดยจัดสรรงบประมาณกว่า ๒
ล้านบาทสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดในปี ๒๕๕๖
เพื่อดำเนินงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒
ซึ่งได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกันในวันนี้ 

          ด้าน
นพ.วีระพันธ์ ฯ กล่าวว่า กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ฯ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
ซึ่งจะช่วยเสริมสวัสดิการที่รัฐให้บริการอยู่แล้วในปัจจุบันให้มีความเข้มแข็ง
เกื้อกูลประโยชน์แก่ประชาชนได้มากขึ้น 


 นำเสนอโดย  สุรเชษฐ์ สุทธิกุล
 เมื่อ  10 มกราคม 2556 16:58
 จำนวนผู้เข้าชม  2

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ผู้ว่าฯชัยนาท นำพี่น้องประชาชนทอดผ้าป่าตามรอยพ่อหลวง
» คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558