Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ผู้ตรวจฯ สำนักนายกฯ ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานตามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้งบ กยจ.และ โครงการตำบลละ 5 ล้าน ที่จังหวัดตราด
» ปศุสัตว์ จ.ตราด ร่วม ปศุสัตว์ เขต 2 จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสุนัขและแมว ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ