Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตตามโครงการ "ต่อต้านคอรัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย"
» การประชุมการสร้างสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเมืองชายแดน (บ้านพี่เมืองน้อง) ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และเมืองเชียงตุง