Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ " หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย " ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
» จังหวัดลำพูนให้ทุกหน่วยงาน เสนอโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแหล่งน้ำอื่นๆ เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา น้ำท่วม และน้ำแล้ง อย่างยั่งยืน