Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมวีดิทัศน์ทางไกลร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ เตรียมพร้อมจัดโครงการตลาดนัดเกษตรกร
» จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมออกคำสั่งจังหวัดมอบหมายภารกิจแก่ อปท.และหน่วยงานเกี่ยวข้อง จัดการขยะมูลฝอยจากงานวันลอยกระทง