ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสตูล วันแรกมีผู้ให้ความสนใจยื่นใบสมัครแล้วจำนวน ๓ ราย

Default Image

          วันนี้ (๔ มี.ค. ๕๗) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล (กกต.สตูล) เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๖ ปี ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยบรรยากาศ     การรับสมัครเลือกตั้ง สว.วันแรก มีผู้ให้ความสนใจเดินทางมายื่นใบสมัครก่อนเวลาเปิดรับสมัคร คือ เวลา ๐๘.๓๐ น. จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย นายอิบรอเหม อาดำ อายุ ๕๗ ปี อดีตประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล, นายไพศาล หลีเส็น อายุ ๕๖ ปี อดีตประธาน กกต.สตูลและนายณฤเบศร์ โอภาโส อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และสมาชิกสภาจังหวัดสตูล ซึ่งผู้สมัครต่างทักทายเป็นกันเอง ทำให้บรรยากาศไม่เคร่งเครียด ซึ่งผลการจับสสาก นายณฤเบศร์ โอภาโส ได้หมายเลข ๑, นายอิบรอเหม อาดำ ได้หมายเลข ๒ และนายไพศาล หลีเส็น ได้หมายเลข ๓

          ทั้งนี้ภายหลังการรับสมัคร ผู้สมัคร สว.ทั้ง ๓ คน ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการตัดสินใจลงสมัคร สว.ในครั้งนี้ โดยนายไพศาล ผู้สมัครสว.หมายเลข ๓ กล่าวว่า ตนเองมีประสบการณ์ด้านกฎหมายการเลือกตั้งมาก่อน เนื่องจากเคยเป็นทั้ง กกต.สตูล ๒ สมัย อีกทั้งยังเคยบริหารงานในหอการค้า ซึ่งเป็นภาคเอกชน ด้านนายนฤเบศร์ ผู้สมัคร สว.หมายเลข ๑ กล่าวถึงการลงสมัคร สว.จังหวัดสตูล ว่าตนเองเคยทำหน้าที่เป็น สจ.สตูลมาแล้ว ทราบถึงปัญหาต่างๆ ระหว่างประชาชนกับภาครัฐ จึงอยากเป็นตัวแทนประสานการทำงานร่วมกันระหว่างประชาชนกับภาครัฐภายใต้กรอบหน้าที่ของ สว.ที่ กกต.กำหนด สำหรับนายอิบรอเหม ผู้สมัคร สว. หมายเลข ๒ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเองมีประสบการณ์การทำงานด้านกรรมาธิการมาโดยตลอด มีความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ จึงหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือบ้านเมืองได้ จึงตัดสินใจสมัคร สว.ในครั้งนี้ เพื่อจะได้เป็นตัวแทนในนามของจังหวัดสตูล

 

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล ยังคงเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสตูล ไปจนถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นวันเลือกตั้ง และกำหนดลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งและที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗

*******************************************************

กนกพิชญ์ / ข่าว

ส.ปชส.สตูล

๔ มี.ค. ๕๗


 นำเสนอโดย  กนกพิชญ์ วิจิตรพันธ์
 เมื่อ  04 มีนาคม 2557 12:40
 จำนวนผู้เข้าชม  9

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
» องคมนตรี เปิดอาคาร “อนันตวิชช์”และอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม จังหวัดลพบุรี