Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดลำพูนเตรียมจัดงาน แอ่วลำพูนเมืองวัฒนธรรม เมืองลำไย เมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ(2 เมษายน 2558)
» จังหวัดลำพูน จัดงานแสดงผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมพื้นบ้านลำพูน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ( CPOT ) ที่ ศูนย์นักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน