Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» รมช.กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลา ติดตามงานในรอบ6 เดือน ให้ทุกหน่วยบูรณาการรักษาความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียน ขณะที่การแต่งกายมุสลิมไม่ใช่ปัญหา ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับประเพณีวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่
» แม่ทัพภาค 4 พักแรมค้างคืนพร้อมชาวบ้านบาโด ที่จังหวัดยะลา ขับเคลื่อนแผนรุกทางการเมืองควบคู่การปฏิบัติทางทหาร